Om mig


Jag som driver Furuby HundCenter heter Christel Holm.


Jag är certifierad SBK- instruktör sedan -94. Har gått kurser i etologi, ledarskap samt avlagt certifikatprov för

hemvärnshund i hemvärnets utbildning av bevakningshundar och förare.

Tävlat i rapport, spår och lydnad, BSL , IPO och FH-spår.

 

 

Min filosofi när det gäller hundar är att de är individuella, man kan

inte generalisera. Skapa en bra relation med din hund innan du

börjar att arbeta i lydnaden.

 

 

Vad är en hund?


För att kunna uppfostra och träna en valp/hund rätt behöver man förstå vad en hund är.

Valpar är alltid söta. Inför en valp reagerar vi ofta starkt känslomässigt. Ibland går det så långt att känslorna får dominera,


Mellan hanar och tikar däremot finns det ingen konkurrens om social status. Det är detta biologiska arv hos hunden som gör

att de kan umgås med varandra utan att det blir problem.


Tiken lär valparna underkastelse. När valparna är mellan fem och sex veckor tar tiken aktivt del av deras uppfostran.

Till en början tillrättavisar hon dem bara när de försöker att dia. Hon morrar, visar tänderna och fixerar med blicken.

De fortsätter gladeligen att dia och tiken brukar då gripa dem över huvudet eller nacken och hålla fast dem.

Bestraffningen kan vara ganska hårdhänt och man kan tro att valparna kommer till skada.

Så är det nästan aldrig.

Valparna lär sig innebörden av tikens morrningar, och snart räcker det med att hon tittar på dem, för att de sak läggs

sig på rygg och visa underkastelse. Tiken har då lärt valparna att hon är den obestridlige ledaren.

När valparna accepterat tikens ledarskap genom att visa underkastelse, försvinner tiken aggressivitet. Istället övergår hon till att berömmande slicka dem på magen.


Missbruka inte ett nej kommando.


Valputveckling


0-2 veckor

-normal valpning – tiken ska ha tillsyn, men inte störas.

-valpen ska träna sin förmåga att finna föda – kampen är

viktig för valpens utveckling.

-äta och hålla sig varm, att ligga nära främjar kontakten.

-reagerar för värme, kyla och lukter.


2-3 veckor

-fortsatt utveckling av sinnena. Se och höra

-tränar sig fysiskt på att gå, och stå


-3 veckor

Om kullen vore född i en koja (lya) skulle valparna gå ut

och träffa flocken.

socialanpassningsperiod – präglingsperiod

- valparna ska lära sig vilken art de tillhör

-valpar som aldrig fått mänsklig kontakt under

framförallt mellan 6 – 8 veckor blir som regel rädda för människor.

-valpar som inte får möjlighet att träffa andra hundar

under denna period, kan sällan umgås problemfritt med andra hundar.


3-5 veckor

-sociala beteende ,lek med varandra.

-vaksamma, kunna sätta sig i säkerhet om de är utanför lyan.

-regelbunden kontakt med människor.


6-8 veckor

-valpens intresse för lukter är väsentligt, här kan man börja

”träna” näsan.

-tiken leker med kullen i uppfostrande syfte.

- tiken tar i sina valpar, de får inte dia henne, här får

valparna lära sig respekt och förbud.

-valparna ska inbördes träna ett visst mått av självständighet

och försvar för att kunna hävda sig.

Tänk på att miljöträna din valp!!

Unghundsstadiet


Fysisk könsmognad 7-12 mån

-snabb tillväxt

-tandömsning

-valpullen försvinner

-hanhunden börjar lyfta på benet

-tiken börjar att löpa


Psykisk könsmognad 15 – 24 mån

-miljörädsla 5-6 mån

-tilltagande dominans

--pubertetsfaser , hunden kan ifrågasätta din auktoritet


Uppfostran:

Du lär valpen vilka sociala regler som gäller inne, ute och i bilen.

När ska du då börja uppfostra din valp?

Du ska inte börja, det har redan tiken gjort, Du ska fortsätta.


Vänj valpen vid hantering:

- lyfta upp valpen

- vara stilla

- borsta pälsen

- brottas i lek

- kloklippning

- ta i tassar

- ta saker ur munnen

- kontrollera öron


Skapa goda vanor i hemmet:

- egen plats

- utfodrning

- inte skälla

- förbjudna rum

- passage av dörrar, hissar

- lämnas ensam

- när familjen kommer hem

- när besökare kommer


Skapa goda vanor utomhus:

- inte dra i kopplet

- uppträde mot andra människor

- mot andra hundar

- inte jaga

- hålla god kontakt

- komma vid inkallning


Skapa goda vanor i bilen:

- egen plats

- rutiner vid in och ut hopp

- inte skälla


Uppfostran, sociala regler som du bestämmer. Saker/beteende

som du INTE vill ha.


Lydnadsdressyr. saker/beteende som du vill ha.Hur tränar vi?


Visst är det skillnad på uppfostran av din hund och lydnadsdressyr.

I lydnadsdressyren bör vi ha motivation – hundens vilja att utföra

ett beteende. Varje beteende eller form av aktivitet har sin speciella

motivation. Te x motivationen för mat, spåra, lyda. Är motivationen

hög, är det lätt att få hunden att utföra beteendet. Är den låg, måste

retningen som framkallar eller utlöser beteendet vara stark.

Hunden motivation kan snabbt förändras. Hanhundens som sitter

och tigger mat vid bordet är starkt motiverad för att äta. Känner

den doften av en löptik kan intresset för mat snabbt brytas och

ersättas av ett intresse för att leta löptikar. Hunden är inte längre

motiverad för att äta utan för att para sig.

Motivation påverkas också av ärftliga faktorer, tidigare erfarenheter,

belöningaroch bestraffningar,och fysiologiska.

Innan du ska börja träna din hund, är det viktigt att du

"lägger din hund" i den motivation eller drift du önskar för att få

det önskade beteendet. Tänk även på hur du vill att momentet

ska se ut färdigt.


Inlärningsfas– vi belönar hunden precis när den utfört handlingen

på önskvärt sätt.


Belöning har två funktioner – visar att hunden gjort rätt,

- motivationshöjande effekt


I inlärningsfas ställer vi inga krav, träna så störningsfritt som möjligt.

Tänk på att motivationen, drift och tekniken måste individanpassas.

Kravfas– nu vet hunden vad kommandot betyder. Vi kräver lydnad.

Den lyder inte längre för att få godis utan för att vara sin förare till viljes.

Beteendet övergår från födosöksbeteende till att vara ett socialt beteende.

I kravfas utsätter vi hunden för många olika störningar.

Målsättningen är att hunden skall lyda i varje tänkbar situation och plats.

Kvalitet i träningen är alltid viktigare än kvantitet.

Ha roligt med din hund på dina villkor.


Relation el. ledarskap

Ledarskap är ett klargjort förhållande mellan hinden och de människor den lever med.

Ledarskap krävs för att hunden ska visa oss tillgivenhet och uppmärksamhet, för att den ska vilja hålla kontakten och för att vi ska kunna kräva lydnad.

Ledarskap uppnås genom att DU alltid tar initiativet, sätter upp förbud, ger beröm och tillrättavisar, leker, tränar , visa auktoritet och var konsekvent.


Det väsentliga är inte hur vi tar i el om vi behöver markera ledarskapet, utan vilket intryck hunden gör.

Brutalitet ger

osäkerhet

tvång

misstro

rädsla

dålig kontakt

Auktoritet ger

samarbetsvil

tillgivenhet

kontakt

uppmärksamhet

tilltro


Mina ståndpunkter


Det är viktigt att man har roligt, både du och din hund. Lek mycket - på dina villkor!

Man får inte slarva med sin hund.

Stå alltid för det du säger.

Försök använda så få Nej som möjligt.

Ska hunden se upp till dig som ledare, måste du förtjäna att ses upp till.

Ledarskap är inget du kan muta dig till, inte heller slå in.

När du arbetar med din hund, se till att du arbetar med den, inte drar runt den med tankarna någon annanstans.

Om du behöver korrigera din hund se till att hunden tar intryck. Det är vad som händer efteråt som är det viktiga.

När du belönar din hund se till att din hund blir glad.

Blir du ofta arg eller irriterad på din hund, kanske flera gånger varje dag, då kan ni ha relationsproblem. Det är ditt ansvar som hundägare att lösa det.

Om du behöver korrigera din hund se till att hunden tar intryck. Det är vad som händer efteråt som är det viktiga.

( Några av bilderna är hämtade ifrån hundskolans böcker, vilket jag varmt kan rekommendera)