Furuby Hundcenter kan erbjuda er och er hund dagis / pensionats  vistelse.

Vi har två hundhus där hundarna  har tillgång till både inne box  samt egen rastgård,

där de själva kan välja om de vill vara inne eller ute med hjälp av en viplucka.

Vi har också hundgårdar med stora välisolerade hundkojor med ligg altan,

detta gäller bara dagishundar.

Vi har tre stora rasthagar. Där hundarna får vara lösa och leka antingen själva

eller tillsammans med andra, allt detta enligt era önskemål.

 

En av rasthagarna är en som är mycket väl berikad med tunnlar,

stockar, stenar, träd, däck mm. Detta är självklart den stora favoriten för hundarna,

att tillsammans få vara i en väl

sammansatt och balanserad flock, och få vara lös hela dagen.

 

Vi vill att hundarna skall få vara ute så mycket som möjligt,

Då vi tycker att detta ger friskare och sundare hundar.

 

Furuby Hundcenter ligger i en lantlig miljö, där fina strövområden finns.Priser från 1/1-2023

1 dag/v                                

960 kr/ 4 veckors period                                                


2 dag/v

1500 kr/ 4 veckors period 


3 dag/v

1900 kr/ 4 veckors period 


4 dag/v

2400 kr/ 4 veckors period 


5 dag/v

2850 kr / 4 veckors period 


Vi fakturerar er i fyraveckors perioder.


Dropp-in, extra dagar 300 kr/ dag i mån av plats. Bokas genom sms till Christel 070–7877630.

Dagishundar som är inbokade nästkommande dag och ska sova över i mån av plats vardagar,

debiteras 200 kr/natt.

Outnyttjad plats: Om dagisplats inte utnyttjas pga. tikar som löper, semester, sjukdom eller andra orsaker,

sker ingen återbetalning av månadskostnaden.

Behöver sms-påminnelse skickas ut, utgår 100 kr i påminnelseavgift


  Öppettider
  Vardagar: 07-17


  Stängt helg, röda dagar och storhelg

  Tider för In- och utlämning
  Vardagar: 06-08.30, 14.15-14.30 & 16–18

 

Dagishundarna följer våra in- och utlämningstider enligt ovan. Vid överenskommelse kan lämning och hämtning ske på annan tid, dock ej senare än kl. 18.00.

Dagiset är stängt v.27,28,29,30 dessa veckor är avgiftsfria.

Dagis hundar kan bokas v. 27,28, i mån av plats, då till en dagisavgift på 200 kr per dag.

 

Dagiset har rätt att hålla stängt i 5 dagar per kalenderår för sjukdom av personal, detta meddelas så fort som möjligt.

Dessa dagar dras inte av ifrån fakturan.

 

 

Uppsägning: Uppsägning av dagisplatsen ska ske 2 månader i förväg, innevarande månad ingår ej i uppsägningstiden. Uppsägningen ska ske skriftligt via vårt uppsägningsformulär eller via mail.

Oacceptabelt beteende: Om hunden uppvisar oacceptabla beteenden, ex. aggressivitet, nervositet sägs hunden upp med omedelbar verkan. Ingen avgift betalas tillbaka.

Medtag filtar, bäddar som ska vara rentvättade. Mat uppmärkt, om hunden ska ha lunch.

Furuby Hundcenter ansvarar inte för medtagna saker så som leksaker, filtar, korgar mm.

 

 

Om en hund förstör inredningen på dagis eller skadar en annan hund så står hundägaren för eventuella kostnader.

 

Alla hundar ska vara rastade när de kommer.

 

Ägaren ansvarar vid lämnandet att hunden är frisk, försäkrad och vaccinerad mot valpsjuka – parvo-

enl. gällande ord. Samt kennellhosta, det ska göras årligen.

Hund som har hosta eller diarré får inte lämnas på dagis. Om hunden blir sjuk under sin vistelse hos oss tillfrågas djurägaren eller annan angiven kontaktperson alltid angående vilka åtgärder som bör vidtagas. Vid akuta sjukdomsfall förbehåller vi oss dock, för hundens bästa, rätten att utan djurägarens eller annan angiven kontaktpersons medgivande anlita veterinär och det är då veterinären som beslutar om nödvändiga åtgärder. Vid anlitande av veterinär under hundens vistelse hos oss så står djurägaren för alla kostnader i samband med detta. Eventuell självrisk betalas av hundägaren.


Ladda nerAbonomang för dagis och ha med den ifylld när du lämnar din hund.

Betalning: All betalning sker i förskott.

Vi fakturer i fyra veckors perioder.


Furuby Hundcenter AB

Christel Holm                           

Furuby Marielund 1

365 93 Furuby

 070-7877630

Plusgiro 1978592-2, swish 1235303649